Przyroda

Drukuj

PRZYRODA ZIEMI STARGARDZKIEJJest esencją przyrody całego Pomorza (prócz pasa nadmorskiego).
Jej różnorodność stanowi o jej pięknie. Środowisko okolic Stargardu ukształtowało ostatnie (bałtyckie) zlodowacenie, które z ziem polskich objęło jedynie Pomorze.

Podziwiać więc u nas można rozległe niziny wzbogacone licznymi rzekami i jeziorami ukrytymi w pofałdowanym terenie. Na północnym – wschodzie zaś, tereny wyżynne (miejscami o górskim charakterze) pokryte lasami bukowymi, pełne jezior, których powierzchnia stanowi niemal 10% tego obszaru.

Flora Ziemi Stargardzkiej jest stosunkowo bogata. Podobno spotkać tu można ponad 1400 gatunków roślin naczyniowych (na całym Pomorzu ok. 1600, a w Polsce 2 200). Wśród szaty roślinnej bywają unikatowi i bardzo rzadcy jej przedstawiciele.

Liczna tu fauna to przedstawiciele wielu gatunków. Spośród nich z ssaków wymienić można: jelenie, sarny, borsuki, zające, lisy, dziki, kuny, wydry, bobry, a ostatnio jenoty. Lasy i wody pełne są ptactwa (zdarzają się i orły bieliki).Ponadto spotkać można również płazy, gady i liczne bezkręgowce. W rzekach, ostatnio, odbudowuje się populacja ryb. Jeziora są raczej rybne.

Przyroda Ziemi Stargardzkiej ma też i swoje „wybitności” i „smaczki”.

Część z nich została oficjalnie doceniona i objęta prawną ochroną. Wymienimy je w wielkim skrócie:

- Iński Park Krajobrazowy o powierzchni blisko 18-tu tys. ha z jego: rezerwatami Kamienna Buczyna, Wyspa Sołtyski i Góra Głowacz, obszarem chronionego krajobrazu Miałka, zespołem przyrodniczo – krajobrazowym Ostrowie , 9. użytkami ekologicznymi i 15. pomnikami przyrody.

Obszar Parku obejmuje: wzgórza morenowe pokryte lasem liściastym (głównie buczyną pomorską), liczne jeziora (ok. 60-ciu) stanowiące Pojezierze Ińskie oraz bagna, torfowiska i źródliska o niemal pierwotnym charakterze. Całość zwana bywa Ińskimi Bieszczadami. Wielką atrakcją tego obszaru jest liczne tu ptactwo. Z rzadkich i pięknych ptaków wymienimy orły bieliki, orliki krzykliwe, derkacze, puchacze, kanie czarne i rude oraz czarne bociany. Obfitość wyjątkowa żurawi skutkuje zaś umieszczeniem wizerunku tych ptaków w godle Parku (liczebność gniazdujących żurawi na 1000 ha –najwyższa w Polsce).


Na ukończeniu są obecnie prace przygotowawcze do objęcia ochroną ponad stuhektarowego obszaru doliny rzeki Krąpieli. Teren ten znalazł się w unijnym programie „Natura 2000”. Planowany jest tu zespół przyrodniczo – krajobrazowy. W dolinie płynie Krąpiel, pstrągowa rzeka o górskim charakterze. Wyjątkowa flora doliny, przełom Krąpieli i liczne stanowiska archeologiczne podnoszą walory tego cudnego zakątka pomiędzy Pęzinem a Strachocinem.

Są też miejsca w Ziemi Stargardzkiej, które, choć niechronione prawem, naprawdę warto zobaczyć. Kilka z nich polecimy z pełnym przekonaniem:

 

Niektóre z obszarów przyrodniczych Ziemi Stargardzkiej znajdują się na różnym etapie postępowania w ramach tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 (patrz http://szczecin.rdos.gov.pl )

Oto te z nich, które leżą w całości lub części na terenie powiatu stargardzkiego:

Obszary specjalnej ochrony ptaków wyznaczonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. (wśród 11 w województwie):

 • Jezioro Miedwie i Okolice
 • (PLB320005)

   

 • Ostoja Ińska (PLB320008)


 • Specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000 do Komisji Europejskiej w maju 2004 r (wśród 20 w województwie):
 • Dolina Iny koło Recza (PLH320004)
 • Dolina Krąpieli (PLH320005)

 • Dolina Płoni i Jezioro Miedwie (PLH320006)
 • Jest jeszcze wiele pięknych i niepowtarzalnych zakątków Ziemi Stargardzkiej, które, by nie rozwlekać opisu, pominęliśmy.

  Po prostu, tu należy koniecznie przyjechać!!!
  Zaktualizowane: środa, 08 kwietnia 2020 10:38