Turysta Ziemi Stargardzkiej

Drukuj

 

Miłośnicy krajoznawstwa i turystyki pieszej mogą wyłazikować Regionalną Odznakę Turystyczno- KrajoznawcząZiemi Stargardzkiej pn:

„Turysta Ziemi Stargardzkiej”

Ustanowił ją Zarząd Oddziału PTTK w Stargardzie.

Odznaka jest jednostopniowa. Może ją zdobyć każdy, kto ukończył 7 lat i spełni wymogi zawarte w regulaminie. Punkty niezbędne do zdobycia odznaki można zbierać dowolnie długo, mogą też być zaliczone i na inną odznakę. Spełnienie wymogów potwierdza przodownik turystyki kwalifikowanej lub turysta osobiście odciska pieczęcie instytucji na trasie wycieczki w karcie zdobywania odznaki. Można dokonywać dodatkowych krótkich opisów. Weryfikacje przeprowadza oraz przyznaje odznakę Oddział PTTK w Stargardzie mający swą siedzibę przy ul. Łokietka 3a (środa 17:00 - 19:00) tel. 91 577 66 36, który jednocześnie prowadzi rejestr zdobytych odznak.

Odznaki wydaje się za okazaniem zweryfikowanej karty zdobywania odznaki, która jest jednocześnie legitymacją. Odznaka może być przyznana z pominięciem wymogów regulaminu za osiągnięcia turystyczno-krajoznawcze.

W celu zdobycia Regionalnej Odznaki „Turysta Ziemi Stargardzkiej” należy spełnić następujące warunki:

1. Zwiedzić lub obejrzeć:

2. Przebyć i opisać szlak turystyczny

3. Odbyć przynajmniej trzy wycieczki na podanych niżej trasach :

Zaktualizowane: wtorek, 21 kwietnia 2020 11:21